Samenwerking zorgnetwerk

In de samenwerking met Allerzorg Care for Cancer heeft De Eik een verbinding tussen informele en formele zorg tot stand gebracht. Voor (toekomstige) gasten van De Eik wordt het keuzepalet van aanvullende zorg, ondersteuning, ontmoeting en ontspanning steeds groter en meer passend.
Care for Cancer biedt sinds 10 jaar thuisconsulten door ervaren oncologieverpleegkundigen in de regio Eindhoven. Deze consulten kunnen ook laagdrempelig plaatsvinden bij De Eik.
Je kunt je hiervoor aanmelden bij een van de hieronder vermelde spreekuren met een ervaren consulent.
Staat daar geen datum meer vermeld kun je in ons nieuwsbericht (Care for cancer bij De Eik) lezen op welke manier je je dan kunt aanmelden voor een consult.

Er zijn geen aankomende activiteiten in deze categorie