Gezin en kanker - informatiebijeenkomst

Wanneer
Datum: 14 feb 2023
Tijd: 19:00 - 20:30
Aanmelden voor: 09 feb 2023 10:00

Waar
De Eik, centrum voor leven met en na kanker
Klein Tongelreplein 8, 5613 KK Eindhoven
Parkeergarage (gratis) in de Crabethstraat 18, 5613 JZ Eindhoven

Wie na aanmelding bericht heeft gekregen welkom te zijn als deelnemer, kan een half uur voor aanvang binnenlopen.

De Eik kent een geschiedenis waar kinderen en jongeren van wie een ouder kanker heeft, elkaar ontmoeten en gezamenlijk activiteiten ontvangen. Kinderen hebben uitgesproken dat zij en hebben aan lotgenotencontact. Dat is in het programma 'Gezin met kanker' verweven. Een bijzonder concept voor kinderen in de leeftijd van 7 tot en met 12 jaar én hun ouders/opvoeders.

Kasam is er voor kinderen en ouders die te maken hebben met kanker in het gezin. Kanker zet je leven op zijn kop. Als een ouder of opvoeder kanker krijgt, is dat ingrijpend. Het ziek-zijn en de emoties die erbij horen, hebben effect op alle gezinsleden en schoppen het normale leven in de war.
Praktische en persoonlijke ondersteuning kan een gezin helpen op een passende manier verder te gaan. Wij geloven in de kracht van lotgenotencontact, in herkenning en erkenning, informatie, steun en stimulans.

Daarom biedt De Eik, in samenwerking met Kasam (www.kasam.eu), een lotgenotenprogramma voor kinderen en ouders aan.
Eerder hebben ouders/opvoeders van 6 gezinnen met hun kind(eren) deelgenomen aan een speciaal programma. Dat is zo goed gewaardeerd dat we dat ook weer gaan aanbieden.

Op Wereldkankerdag 4 februari tussen 10:00 en !7:00 uur en dinsdagavond 14 februari van 19:00 tot 20:30 uur geven wij een extra toelichting op dat programma aan geïnteresseerden en genodigden. Wij richten ons met deze informatiebijeenkomst op gezinnen met kinderen tussen de 7 en 18 jaar, van wie een ouder kanker heeft.
❗️Het wordt op prijs gesteld als je bij je aanmelding voor vanavond in het vak 'Opmerkingen' aangeeft in welke hoedanigheid je de bijeenkomst bijwoont, als ouder, als professional of als naaste.

Na de informatiebijeenkomst kan men zich desgewenst aanmelden voor deelname aan een serie van 9 bijeenkomsten.
De eerste zal plaatsvinden op maandagavond 6 maart en is alleen voor de ouders/opvoeders. De volgende acht bijeenkomsten zijn op woensdagmiddag met de kinderen, zoals in het Programma Eik - Kasam voorjaar 2023 te lezen is. Dan worden ook de ouders ontvangen.

Begeleiders zijn Laura van Nispen, coach van Kasam, en Lodewijk en Marijke, vrijwilligers van De Eik.
🎥  Edith van Zalinge maakte een illustratieve film van een woensdagmiddag bij 'Gezin en kanker'.

Gezin en kanker - informatiebijeenkomst

Informatie
Er is plaats voor maximaal 20 personen bij deze activiteit.
Je bent van harte welkom, er zijn geen kosten aan verbonden.

Aanmelden
Deze activiteit werkt met losse aanmelding per keer. Je kunt je opgeven via het digitale aanmeldformulier.

Ik geef toestemming voor het ontvangen en opslaan van mijn gegevens volgens het Privacybeleid.
Ik geef toestemming voor het toesturen van nieuwsbrieven.