Gezin en kanker - informatiebijeenkomst

Wanneer
Datum: 05 jul 2022
Tijd: 19:00 - 20:30
Aanmelden voor: 04 jul 2022 12:00

Waar
De Eik, centrum voor leven met en na kanker
Klein Tongelreplein 8, 5613 KK Eindhoven
Parkeergarage (gratis) in de Crabethstraat 18, 5613 JZ Eindhoven

Wie na aanmelding bericht heeft gekregen welkom te zijn als deelnemer, kan een half uur voor aanvang binnenlopen.

De Eik kent een geschiedenis waar kinderen en jongeren van wie een ouder kanker heeft, elkaar ontmoeten en gezamenlijk activiteiten ontvangen. Kinderen hebben uitgesproken dat zij en hebben aan lotgenotencontact. Dat is in het programma 'Gezin met kanker' verweven. Een bijzonder concept voor kinderen in de leeftijd van 7 tot en met 12 jaar én hun ouders/opvoeders.

Kasam is er voor kinderen en ouders die te maken hebben met kanker in het gezin. Kanker zet je leven op zijn kop. Als een ouder of opvoeder kanker krijgt, is dat ingrijpend. Het ziek-zijn en de emoties die erbij horen, hebben effect op alle gezinsleden en schoppen het normale leven in de war.
Praktische en persoonlijke ondersteuning kan een gezin helpen op een passende manier verder te gaan. Wij geloven in de kracht van lotgenotencontact, in herkenning en erkenning, informatie, steun en stimulans.

Daarom biedt De Eik, in samenwerking met Kasam (www.kasam.eu), een lotgenotenprogramma voor kinderen en ouders aan.
Eerder hebben ouders/opvoeders van 6 gezinnen met hun kind(eren) deelgenomen aan een speciaal programma. Dat is zo goed gewaardeerd dat we dat ook weer gaan aanbieden.

Na de informatiebijeenkomst kan men zich desgewenst aanmelden voor deelname aan een serie van 9 bijeenkomsten.
De eerste zal plaatsvinden op maandagavond 2 oktober 2023 en is alleen voor de ouders/opvoeders. De volgende acht bijeenkomsten zijn op woensdagmiddag met de kinderen, zoals in het Programma Eik - Kasam voorjaar 2023 te lezen is. Dan worden ook de ouders ontvangen.

Begeleiders zijn Laura van Nispen, coach van Kasam, en Lodewijk en Marijke, vrijwilligers van De Eik.
🎥  Edith van Zalinge maakte een illustratieve film van een woensdagmiddag bij 'Gezin en kanker'.

Gezin en kanker - informatiebijeenkomst

Informatie
Er is plaats voor maximaal 20 personen bij deze activiteit.
Je bent van harte welkom, er zijn geen kosten aan verbonden.


Aanmelden voor deze bijeenkomst is niet meer mogelijk.