Kinderatelier voor kinderen in de basisschoolleeftijd

Wanneer
Datum: 27 jan 2023
Tijd: 16:30 - 17:30
Aanmelden voor: 25 jan 2023 16:30

Waar
De Eik, centrum voor leven met en na kanker
Klein Tongelreplein 8, 5613 KK Eindhoven
Parkeergarage (gratis) in de Crabethstraat 18, 5613 JZ Eindhoven

Wie na aanmelding bericht heeft gekregen welkom te zijn als deelnemer, kan een kwartier voor aanvang binnenlopen.
Het gezinsatelier: elke vrijdagmiddag met ingang van 13 januari 2023.

Als bij één van de gezinsleden de diagnose kanker wordt gesteld, verandert er veel in het dagelijks leven van het kind. Het beïnvloedt alles in huis. Naast dat er in het gezin emoties en spanningen een rol kunnen spelen heeft de ziekte ook invloed op de dagelijkse gang van zaken.
Vriendjes die misschien niet meer kunnen komen spelen omdat het te druk is, familie-uitjes die niet door kunnen gaan. Minder aandacht voor de dagelijkse bezigheden van het kind. En kan papa of mama nog wel mee naar het voetbalveld?
Kinderen willen vaak over de situatie praten, maar zijn bang ouders, broers en zusjes te belasten.

We ontmoeten elkaar in een ontspannen sfeer in een gezellige ruimte.
De nadruk ligt op samen ontdekken en plezier maken. Expressie, creativiteit en de ruimte om met elkaar te praten staan centraal.
Kinderen krijgen in het gezinsatelier de plaats, tijd en ruimte om zichzelf en hun situatie in het gezin te verkennen op een ongedwongen en speelse wijze. Het kind krijgt de kans om kinderen te ontmoeten die in dezelfde situatie zitten.

De creatieve werkvormen maken dat het onbewuste in beeld wordt gebracht. Het krijgt een vorm zodat we ernaar kunnen kijken, zodat het kind zich kan laten zien.
Dit delen, erover praten, het plezier en de ontspanning met kinderen die hetzelfde meemaken geeft het kind veerkracht.
Aan het eind van de middag is er een moment waarin de kinderen hun gemaakte werk en hun ervaring delen met hun ouders/verzorgers en andere gezinsleden.

We proberen ook een aantal gezinsactiviteiten te organiseren zoals een gezinsuitje, een workshop of een creatieve activiteit voor het hele gezin.

Dit alles gebeurt onder de professionele begeleiding van Inez Mabelis.
Inez is speltherapeut volgens de oerbeelden in Amsterdam, kunstzinnig dynamisch kindercoach bij de Tiki in Breda en spiritueel kunstzinnig kindertherapeut in Tilburg. Heeft de leerweg familieopstellingen afgerond. Sinds een aantal jaren heeft zij in Eindhoven haar eigen coachingspraktijk 'Heel je verhaal'.

Na aanmelding door de ouder/verzorger via het aanmeldformulier hieronder nemen we binnenkort contact met je op voor een ontmoetingsgesprek vooraf met Lodewijk Kaanders of Marijke van Duuren.
Tot ziens bij De Eik.

Kinderatelier voor kinderen in de basisschoolleeftijd

Informatie
Er kunnen maximaal 8 personen meedoen in deze groep.
Eigen bijdrage per keer: 1 strip van de strippenkaart of € 3.00 (uitleg strippenkaart), te betalen met pinpas.

Aanmelden
Deze activiteit werkt met een vaste groep deelnemers. Je kunt je opgeven via het digitale aanmeldformulier. N.B.: Na aanmelding neemt één van de begeleiders eerst contact met je op om te overleggen wanneer je daadwerkelijk voor het eerst zult gaan meedoen.

Aanmelden voor deze bijeenkomst is niet meer mogelijk.