Filosofisch café

Let op, aanvullende informatie voor 04 nov 2021 19:30

Vanavond wordt het volgende hoofdstuk besproken: 7. De gevangenis van starheid.

Wanneer
Datum: 04 nov 2021
Tijd: 19:30 - 22:00
Aanmelden voor: 01 nov 2021 19:30

Waar
De Eik
Klein Tongelreplein 8
5613 KK Eindhoven

Wie na aanmelding bericht heeft gekregen welkom te zijn als deelnemer, kan een kwartier voor aanvang binnenlopen. Om een coronaproof omgeving te waarborgen voor gasten en medewerkers van De Eik nemen we een aantal maatregelen in acht.

Als je te horen krijgt dat je kanker hebt, word je overspoeld door een aantal emoties: angst, boosheid, verdriet e.d. Het is in zo’n situatie fijn als je deze emoties kunt delen met mensen met een soortgelijke ervaring. Die mensen ontmoet je bij Inloophuis de Eik.

Bij De Eik zijn er speciale lotgenotengroepen onder leiding van vrijwilligers, die uit eigen ervaring weten wat je doormaakt of hebt doorgemaakt. Daarin kom je in contact met anderen, wissel je ervaringen uit en help je elkaar bij de verwerking van wat je hebt meegemaakt. De praktijk leert dat het belangrijk is om al in een vroegtijdig stadium contact te zoeken met lotgenoten.

Er worden ook gesprekavonden en/of -middagen georganiseerd, waar je samen met anderen van gedachte wisselt over bepaalde thema’s die voor jou in verband met je ziekte van belang zijn. Thema's als veerkracht, kwetsbaarheid, steun en troost, betekenis geven. We doen dat in de vorm van een filosofisch café, onder leiding van een ervaren filosoof.

Je bent hierbij van harte welkom. Het afgelopen jaar hebben we bijvoorbeeld gewerkt met het boek van Jeroen Hendriksen, Rimpelingen. Autobiografisch schrijven voor mensen met kanker. Jeroen is zelf kankerpatiënt en heeft vanuit zijn eigen reflectie een aantal thema’s (‘bronnen’ noemt hij dat) geformuleerd die hem hebben geholpen in de verwerking van zijn eigen ervaringen.

Najaar 2021 werken we vanuit het prachtige boek van Edith Eva Eger Het Geschenk, waarin zij 12 levenslessen heeft opgenomen uit haar eigen praktijk die zij ons wil meegeven. Edith is een vooraanstaand Amerikaans psychotherapeute en Holocaust-overlevende. Zij schreef eerder het bekende boek De keuze.

De laatste bijeenkomst van deze serie filosofisch café’s bij De Eik vindt plaats op donderdagavond 18 november van 19.30 - 21.30/22.00 uur. Speciale voorkennis is niet vereist. Je kunt je per datum aanmelden via onze agenda en elke bijeenkomst kan doorgaan met minimaal 4 deelnemers.
De begeleiding van dit filosofisch café berust bij Lodewijk van den Broek, die als vrijwilliger verbonden is aan de Eik. Meer informatie over Het Geschenk van Edith Eger vind je ook via de websita Medina.nu.

Deelnemers ontvangen van tevoren de inleidende tekst voor de komende bijeenkomst in een pdf-document. Daarom is het bij elke bijeenkomst van belang je tijdig aan te melden.

Filosofisch café

Informatie
Er is plaats voor maximaal 6 personen bij deze activiteit.
Eigen bijdrage per keer: 2 strippen van de strippenkaart of € 5.50 (uitleg strippenkaart), te betalen met pinpas.


Aanmelden voor deze bijeenkomst is niet meer mogelijk.